به پرسش و پاسخ کنکوری Riazi100 مهندس دلیجه خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از مهندس دلیجه و دیگر دبیران و دانش آموزان

865 سوال

156 پاسخ

17 دیدگاه

146 کاربر

پرسش و پاسخ های اخیر

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 20 دقیقه قبل در آمار و مدل سازی توسط Estella
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 24 دقیقه قبل در سوم انسانی توسط Ranessa
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 1 ساعت قبل در سوم انسانی توسط Kayden
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 2 ساعت قبل در سوم انسانی توسط Coralie
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 2 ساعت قبل در آمار و مدل سازی توسط Sukey
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 2 ساعت قبل در سوم تجربی توسط Frenchy
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 2 ساعت قبل در آمار و مدل سازی توسط Dolly
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 2 ساعت قبل در سوم انسانی توسط Solyn
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 3 ساعت قبل در آمار و مدل سازی توسط Fannie
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 3 ساعت قبل در سوم انسانی توسط Welcome
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 4 ساعت قبل در آمار و مدل سازی توسط Tuesday
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 4 ساعت قبل در سوم انسانی توسط Essy
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 4 ساعت قبل در سوم انسانی توسط Hannah
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 5 ساعت قبل در سوم تجربی توسط Bunny
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 5 ساعت قبل در آمار و مدل سازی توسط Charlee
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید
...